TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı; hekimin istediği radyolojik tetkikleri uygun görüntüleme protokollerine göre gerçekleştiren, yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendiren, hazırlanmalarını sağlayan, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini koruyan nitelikli personel yetiştirmektir.