MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
2 120 FULL TIME TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 42,44

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 22 krediden az olmamak ve 120 AKTS'yi tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı seçmeli ders, bir seminer dersi, enstitü zorunlu Araştırma ve Etik dersi ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Programın azami süresi üç yıldır. Bu süre sonunda derslerini, seminerini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayamayan ya da başarılı olduğu halde genel not ortalaması 4 üzerinden 2,50'nin altında olan öğrencilerin ilişiği kesilir.