AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ATS012
Ders İsmi: Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ ÖNAL
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Öykü İRİGÜL SÖNMEZ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bir canlı organizmanın genel yapısını, moleküler ve genetik özelliklerini öğrenmek, hücreyi ve fonksiyonlarını anlamak, hücrede meydana gelen metabolik reaksiyonları öğrenmek, kalıtımın temel prensiplerini anlamak, temel genetik ve moleküler genetik prensipler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği: Biyoloji Bilimi, Moleküler Biyolojinin Doğuşu, Biyolojik Moleküller, Enzimler, Hücresel Organizasyon, Hücre Zarında Taşınma ve Uyarı İletimi, Hücresel Enerji ve Metabolizma, Hücre Döngüsü ve Bölünme, Hafta Büyüme ve Gelişme, Yaşlanma Biyolojisi, Genetik Materyalin Yapısı, Çoğalması ve Protein Sentezi, Mutasyon ve Tamir, Gen İfadesinin Kontrolü, DNA Teknolojisi ve Uygulamaları, Genom Organizasyonu, DNA Dizileri ve Kromozom, Kalıtımın Temel Prensipleri, Kalıtsal Metabolik Hastalıklar, Kanser Moleküler Biyolojisi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Canlıların sınıflandırılmasını ayırt edebilmeli, hücre bölünme şekillerini ve aşamalarını açıklar.
2) Hücrenin biyolojik moleküllerini kavrayarak, hücre zarında moleküllerin taşınmasını tarif eder.
3) Hücrenin organellerini ayırt eder, hücrenin organel özelliklerini sayar.
4) Hücrede enerji metabolizmasını kavrayarak, hücre bölünmesini anlatır.
5) Kromozomun yapısı, protein sentezi ve mutasyon çeşitlerini tanımlar.
6) Nütrigenetik ve nütrigenomik konusunu aktarır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hücreye Giriş, Hücre Yapısı ve Tipleri (Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler) Ders için hazırlanmış PPT
2) Hücre Membranının Yapısı ve İşlevi, Taşınma Mekanizmaları (Endositoz, Ekzositoz) Ders için hazırlanmış PPT
3) Mikroskop Eğitimi Ders için hazırlanmış PPT
4) Hücre Organellerinin Yapısı ve İşlevleri Ders için hazırlanmış PPT
5) Hücre İskeleti (Sentriyol, Mikrotübüller,Filamentler,Silia,Flagella) Ders için hazırlanmış PPT
6) Hücre Morfolojilerinin İncelenmesi Preparat Hazırlama Ders için hazırlanmış PPT
7) Ara Sınav
8) Nükleus Yapısı ve İşlevleri, Nükleer Taşınmanın Moleküler Mekanizmaları Ders için hazırlanmış PPT
9) Genetik Materyaller; DNA, DNA’dan Kromozoma; DNA’nın Paketlenmesi DNA – RNA Yapısı, İşlevi ve Gen, Genetik Kod Ders için hazırlanmış PPT
10) Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon Ders için hazırlanmış PPT
11) Hücre Döngüsü, Mitoz- Mayoz Bölünme Hücre Döngüsünü Kontrol Eden Mekanizmalar Ders için hazırlanmış PPT
12) Genetik Kavramlar, Mendel Kalıtımı-Non Mendelian Kalıtım Ders için hazırlanmış PPT
13) Mutajenler ve Mutasyonlar, DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları Ders için hazırlanmış PPT
14) Nütrigenetik Ders için hazırlanmış PPT
15) Nütrigenetik Ders için hazırlanmış PPT
16) Final Sınavı Ders için hazırlanmış PPT

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Tıbbi Biyoloji ve Genetik. Halil Kasap ve Mülkiye Kasap ve arkadaşları. Akademisyen yayınevi, 2020
2. Nutrigenomik.Çeviri. Serkan Yılmaz, Aslı Uçar. Pelikan Tıp Teknik ve Yayıncılık, 2019
Diğer Kaynaklar: 2. Nutrigenomik.Çeviri. Serkan Yılmaz, Aslı Uçar. Pelikan Tıp Teknik ve Yayıncılık, 2019

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.