AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ATS011
Ders İsmi: Toplum Sağlığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ ÖNAL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık ve hastalık kavramları ve sağlığı korumada birincil korunmanın ilkelerinin ve yöntemlerinin öğretilmesi ve toplumu ilgilendiren sağlık olaylarını irdelenmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği: Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sağlığın korunmasında birincil korumanın önemini kavramlar
2) Toplumda sağlığı ilgilendiren olayları irdeler
3) Aile planlaması yöntemlerini öğrenir
4) Sağlık düzeyini belirleyen ölçütleri kullanarak toplumun sağlık düzeyini belirler
5) Çevre ve iş sağlığını sağlık yönetimi çatısı altında değerlendirir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Halk Sağlığı Kavramı Hastalık ve Sağlık Kişisel Hijyen sunum
2) Demografi ve Nüfus Yapısı sunum
3) Sağlık Hizmetleri sunum
4) Sağlık Yönetimi sunum
5) Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler I sunum
6) Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler II sunum
7) Araştırma Yöntemleri I sunum
8) Ara sınav sınav
9) Araştırma Yöntemleri II sunum
10) Çevre Sağlığı sunum
11) İş Sağlığı sunum
12) Aile Planlaması sunum
13) Bağışıklama sunum
14) Ana Sağlığı sunum
15) Sağlık Eğitimi sunum
16) final sınavı sınav

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Halk Sağlığı Temel Bilgiler 2012,
Epidemiyoloji
Diğer Kaynaklar: Halk Sağlığı Temel Bilgiler 2012,
Epidemiyoloji

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı