AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ATS007
Ders İsmi: Sağlıklı Beslenme
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MÜVEDDET EMEL ALPHAN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. BETÜL KOÇAK
Prof. Dr. MÜVEDDET EMEL ALPHAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilere beslenme ve besin öğeleri hakkında temel bilgileri vererek,beslenme bilimi ile tanışmalarını sağlamak ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: Sağlık ve beslenme kavramları, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıkta beslenmenin yeri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Beslenme, besin, besin öğesi ve sağlık kavramlarını tanımlar.
2) Sağlık ile beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar.
3) Temel besin gruplarında yer alan besinlerin genel özelliklerini sayar.
4) Besin gruplarının ve porsiyon ölçülerinin listeler.
5) Farklı yaş ve cinsiyete göre önerilen günlük alım miktarlarını söyler.
6) Besinlerin sağlıklı beslenmedeki yerini değerlendirir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlıklı beslenmenin önemi Ders için hazırlanmış PPT
2) Karbonhidratlar ve sağlık ilişkisi Ders için hazırlanmış PPT
3) Proteinler ve sağlık ilişkisi Ders için hazırlanmış PPT
4) Yağlar ve sağlık ilişkisi The relationship between fats and health Ders için hazırlanmış PPT PPT prepared for the lesson Ders için hazırlanmış PPT
5) Şeker ve sağlık ilişkisi Ders için hazırlanmış PPT
6) Vitaminler ve sağlık ilişkisi Ders için hazırlanmış PPT
7) Mineraller ve sağlık İlişkisi Ders için hazırlanmış PPT
8) Vize Yok
9) Besin Grupları ve sağlık ilişkisi 1 Ders için hazırlanmış PPT
10) Besin Grupları ve sağlık ilişkisi 2 Ders için hazırlanmış PPT
11) Besin Grupları ve sağlık ilişkisi 3 Ders için hazırlanmış PPT
12) Besin Grupları ve sağlık ilişkisi 4 Ders için hazırlanmış PPT
13) Besin Grupları ve sağlık ilişkisi 5 Ders için hazırlanmış PPT
14) Hastalıklarda beslenme tedavisi-Obezite, Diyabet vb. Ders için hazırlanış PPT
15) Sağlıklı diyet modelleri Ders için hazırlanış PPT
16) Final Sınavı Ders için hazırlanış PPT

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders için hazırlanan PPT
Diğer Kaynaklar: PPT prepared for the lesson

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı