TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO018
Ders İsmi: Bilgi Teknolojileri
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Hacer ÖZTÜRK AKIN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Adem ÖZYAVAŞ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (internet kullanımı, belge-tablo-sunu hazırlama)ofis uygulamaları ve excel konusunda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bilgisayar tarihi, bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama,. Bilgisayar işletim sistemleri, word-excel-powerpoint programlarını tanıma ve temel işlemleri yapma, interneti doğru kullanabilme.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bilgi teknolojileri ile ilgili temel kavramları bilir.
2) Bilgisayarı oluşturan temel donanımları tanır.
3) Bilgisayarın temel yapılarını ve işleyişlerini bilir.
4) Bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarını açıklar.
5) Bilgi teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır.
6) Programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olur.
7) Ofis yazılımlarını kullanabilir.
8) Word-excel-power point programlarını tanır ve temel işlemleri yapar.
9) İnterneti kullanır ve bilgiye ulaşma tekniklerini bilir.
10) Kendi sosyal medya hesaplarını ve hesap tablosu programlarını yönetir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon KOÇ, K.H., 2010: Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Ders Notları, Temel Bilgi Teknolojileri, Nobel Yayıncılık, Yazar: İbrahim Halil Sugözü Arkadaş Yayınevi Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Ömer Bağcı- İsmail Sarı, Seçkin Yayıncılık, 2008 basım, 736 sf. Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Zeydin PALA, TÜRKMEN Kitabevi, 2008
2) Tanışma ve dönem ile ilgili karşılıklı paylaşımlar
3) Bilgi teknolojileri ile ilgili temel kavramlar.
4) Programlama nedir? Yazılım nedir ve nasıl geliştirilir?
5) Dosya paylaşımı, ortak çalışmayı kolaylaştıran ve versiyon kontrolü sağlayan yazılımlar (Google docs)
6) Sözcük işlemciler
7) Sözcük işlemciler
8) Ara Sınav
9) Hesap tabloları
10) Hesap tabloları
11) Hesap tabloları
12) Hesap tabloları
13) Hesap tabloları
14) Hesap tabloları
15) Dönem sonu konuların gözden geçirilmesi
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: KOÇ, K.H., 2010: Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Ders Notları,
Temel Bilgi Teknolojileri, Nobel Yayıncılık, Yazar: İbrahim Halil Sugözü
Arkadaş Yayınevi Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Ömer Bağcı- İsmail Sarı, Seçkin Yayıncılık, 2008 basım, 736 sf.
Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Zeydin PALA, TÜRKMEN Kitabevi, 2008
Diğer Kaynaklar: KOÇ, K.H., 2010: Basic Information Technology Use Lecture Notes,
Basic Information Technology, Nobel Yayıncılık, Yazar: İbrahim Halil Sugözü
Basic Information Technology Use Arkadaş Yayınevi Ömer Bağcı- İsmail Sarı, Seçkin Yayıncılık, 2008 basım, 736 sf.
Computer For Beginners, Zeydin PALA, TÜRKMEN Kitabevi, 2008

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 3
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 3
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 3
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 3
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3