AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO109
Ders İsmi: Temel Mikrobiyoloji
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Kadriye ÜRKMEZ KARAHANGİL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İnsanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özelliklerini tanımak, bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıkları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: Bu ders; Mikrobiyolojiye giriş,Mikroorganizmaların sınıflandırılması,Mikrobiyota ve mikroorganizma patogenezi,Bakteri yapısı ve fizyolojisi,Bakteri genetiği,Tıbbi önemi olan bakteriler ve hastalıkları,Mantarlar ,Parazitler,Virüslerin yapısı ve genetiği,Tıbbi önemi olan virüsler ve hastalıkları,Mikrobiyolojik tanı yöntemleri,Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi,Antimikrobiyal ilaçlar,Aşılar; konularını içermektedir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Mikroorganizmaları tanıyabilecektir.
2) Mikroorganizmaları sınıflandırır
3) Mikroorganizmaların bulaşma ve bundan korunma yollarını özetleyebilecektir.
4) Mikroorganizmaların yaptığı hastalıkları açıklayabilecektir.
5) Bakteriler ve yaptığı hastalıkları tanımlar.
6) Virüsler ve yaptığı hastalıkları açıklar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mikrobiyolojiye giriş
2) Mikroorganizmaların sınıflandırılması
3) Mikrobiyota ve mikroorganizma patogenezi
4) Bakteri yapısı ve fizyolojisi
5) Bakteri genetiği
6) Tıbbi önemi olan bakteriler ve hastalıkları
7) Mantarlar
8) ARA SINAV
9) Parazitler
10) Virüslerin yapısı ve genetiği
11) Tıbbi önemi olan virüsler ve hastalıkları
12) Mikrobiyolojik tanı yöntemleri
13) Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi
14) Antimikrobiyal ilaçlar
15) Aşılar
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok/ None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı