AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS109
Ders İsmi: Ağız Ve Diş Sağlığı Temel Uygulamaları
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Diş hekimliği kliniklerinde hasta tedavisinin tüm aşamalarında diş hekimine yardımcı olabilecek düzeyde bilgiler öğretmek
Dersin İçeriği: Telefonda randevu verilmesi, klinik iş akışının bilinmesi, muayene odasına hastanın kabul edilmesi, malzemelerin takip edilmesi, laboratuvar iş akışının sağlanması, bulaşıcı enfeksiyonlardan, toksik ajanlardan ve radyasyondan korunma, klinik içi düzenin sağlanması, etkin diş tedavisi asistanlığı ve dört elli dişhekimliği prensibi, klinik cihazların kullanımı, hasta sonrası düzenin sağlanması ve hasta takibi konuları teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Diş hekimliği takımının önemini kavrar
2) Anamnez almayı öğrenir
3) Tedavi öncesi alet ve malzemeleri hazırlamayı öğrenir
4) Aletlerin ve ekipmanların sterilizasyon ve dezenfeksiyonunu yapmayı öğrenir.
5) Mesleki yaşamda kullanacağı diş hekimliği dallarına ait cihaz ve ekipmanları tanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Tedavi sırasında dişhekimini asiste etmeyi öğrenir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dişhekimliğinde takım çalışması
2) Takım çalışmasında dişhekimi klinik yardımcısının rolü
3) Diş hekiminin dental asistandan beklentileri
4) Diş Hekimliğinde klinik ofis düzenlemeleri
5) Diş Hekimliğinde infeksiyon kontrol düzenlemeleri
6) Hastalarla ilişkiler, kabul-karşılama ve telefonda konuşma
7) Hasta randevusu oluşturma
8) ARA SINAV
9) Hastanın anamnezi almak
10) Dental kayıtların düzenlenmesi
11) Ekipman ve aletleri hazırlamak
12) Hastayı yapılacak tedavi ile ilgili bilgilendirmek
13) Tedavi sırasında uygun aletleri diş hekimine vermek
14) Tedavi sırasında uygun malzemeleri hazırlamak ve diş hekimine vermek
15) Tedavi sırasında uygun malzemeleri hazırlamak ve diş hekimine vermek
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri için Dört Elli Diş Hekimliği/Prof. Dr. Gülay Varlı Uzun

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

5

6

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı