AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: KYP001
Ders İsmi: Kariyer Planlama
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Filiz KARAKUS
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Filiz KARAKUS
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Kariyer Planlama dersi öğrencilerin kariyerlerini kendi zeka, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol göstermektir. Ders kapsamında; bu kavramlar hakkında farkındalık yaratılacak, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kariyerleri hakkında destek alabilecekleri Kariyer Merkezi ve faaliyetleri tanıtılacak, Yetenek Kapısı kullanımı ve nasıl yararlanılacağı gösterilecek ve farklı sektörlerde çalışma hayatı ile tanışma fırsatı sunulacaktır.
Kariyer Planlama dersi ile öğrencilerde aşağıdaki öğrenim çıktılarının elde edilmesi hedeflenmektedir.

• Kariyer Merkezlerinin ve faaliyetlerinin tanınması
• Öz farkındalığın artırılması
• Kariyer Seçeneklerinin keşfedilmesi
• İnce becerilerin geliştirilmesi
• Kariyer planlamasına katkı sağlamak için yapılabilecek faaliyetlerin keşfedilmesi
• Uluslarası değişim programlarının tanınması
• Yetenek kapısının tanınması
Dersin İçeriği: 1. HAFTA KARİYER YOLCULUĞUN BAŞLADI İLK DURAK: KARİYER MERKEZİ
*Kariyer planlama dersi nedir?
*Kariyer merkezi nedir?
*Kariyer merkezinin yarar sağlayacağı konular nelerdir?
* Kariyer Merkezlerinden nasıl faydalanılır?
2. HAFTA ZEKÂ VE KİŞİLİK
*Zekâ ve kişilik nedir?
*Zekâ ve kişiliğin kariyer ile bağlantısı nedir?
3. HAFTA KİŞİSEL ÖZELLİKLER
*Bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik kavramları nelerdir?
*Bu kavramların kariyer ile bağlantısı nedir?
*Bunları biliyor musunuz? Kişisel özellikler videosu
Öğrencinin bu dönem alacağı derslerin hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kendisine kazandıracağını ders eğiticilerine sorarak bir yazı hazırlaması.
4. HAFTA KARİYER YOLUNDA FARK YARATMANIN ANAHTARI: BECERİLER
* İnce beceriler ve teknik beceriler nedir?
*Öğrencilerin neden bu becerilere ihtiyacı var?
*İnce beceriler ve teknik beceriler videosu
Öğrencinin bu modülde anlatılan becerilerden hangilerini üniversite hayatında kazanmak istediğine dair bir yazı hazırlaması.
5. HAFTA KARİYER NEDİR?
*Kariyer ve kariyer ile ilişkili kavramların açıklanması.
*Sizce kariyer nedir? Peki aslında nedir? Videosu.
6. HAFTA KARİYERİME NASIL HAZIRLANIRIM?
*Üniversite hayatı boyunca öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlamak için yapabilecekleri faaliyetlerin açıklanması. (Akademik, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler)
*Kariyerime katkı sağlayacak faaliyetler videosu
*Geçmişime Notlar
*Röportaj Videosu
7. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSAL *Ulusal sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
*Yeşilay videosu (röportaj ve kurum faaliyetleri)
*Kızılay videosu (röportaj ve kurum faaliyetleri)
8. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSLARARASI *Uluslararası sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
*Yeryüzü Doktorları (röportaj ve kurum faaliyetleri)
*Birleşmiş Milletler (röportaj ve kurum faaliyetleri)
Öğrencinin hangi STK'da çalışmak istediğine dair bir araştırma yapıp yazı hazırlaması.
9. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- KAMU SEKTÖRÜ
* Kamu sektörü çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
*Kamu sektöründe stajyerlerden ve farklı kademelerde çalışanlardan kariyer hikayeleri
10. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- ÖZEL SEKTÖR
* Özel sektör çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
*Özel sektörde stajyerlerden ve farklı kademelerde çalışanlardan kariyer hikâyeleri
11. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- AKADEMİ
* Akademisyenlerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmesi gerektiği konusunda tavsiyeler *Akademide farklı kademelerde kademelerde çalışanların kariyer hikayeleri
12. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- GİRİŞİMCİLİK
* Girişimcilerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler *Girişimcilik hikâyeleri ”Hayalinde bir girişimcilik hikâyesi var mı?” sorusu ile ilgili araştırma yaparak yazı hazırlanması.
13. HAFTA YETENEK KAPISI İLK ÖZGEÇMİŞİMİ YAZIYORUM
*Yetenek Kapısı nedir?
*Öğrenciler için faydası nedir?
*Yetenek kapısının kullanımı nasıldır?
*Özgeçmiş nasıl olmalıdır?
*Yetenek Kapısı tanıtımı
14. HAFTA DERS DEĞERLEMESİ
*Bu derste öğrenciler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanmış olan değerleme formu ile dersi değerlendirecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kariyer Merkezlerini ve hizmetlerini bilir
2) Öz farkındalığını artırır
3) Kariyer seçeneklerini keşfeder
4) Becerilerini geliştir
5) Kariyer planlamasına yardımcı olan aktiviteleri keşfeder
6) Değişim programları hakkında bilgi sahibi olur
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) KARİYER YOLCULUĞUN BAŞLADI İLK DURAK: KARİYER MERKEZİ -
2) BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - ZEKÂ VE KİŞİLİK -
3) BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - KİŞİSEL ÖZELLİKLER -
4) KARİYER YOLUNDA FARK YARATMANIN ANAHTARI: BECERİLER -
5) KARİYER NEDİR? -
6) KARİYERİME NASIL HAZIRLANIRIM? -
7) SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSAL -
8) SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSLARARASI -
9) SEKTÖR GÜNLERİ- KAMU SEKTÖRÜ -
10) SEKTÖR GÜNLERİ- ÖZEL SEKTÖR -
11) SEKTÖR GÜNLERİ- AKADEMİ -
12) SEKTÖR GÜNLERİ- GİRİŞİMCİLİK -
13) YETENEK KAPISI İLK ÖZGEÇMİŞİMİ YAZIYORUM -
14) DERS DEĞERLEMESİ -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: www.uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr
www.ytnk.tv
Diğer Kaynaklar: www.uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr
www.ytnk.tv

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.