AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ING105
Ders İsmi: İngilizce I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör.(Okutman) ERKAN KOLAT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör.(Okutman) ERKAN KOLAT
Öğr.Gör. Hüseyin Can AKYILDIZ
Öğr.Gör.(Okutman) Mahmut BAYDUR
Öğr.Gör. Esin KARABULUT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin 4 dil becerilerini geliştirerek temel seviyede dil becerilerine sahip olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği: Dinleme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerini geliştirecek ders materyalleri, aktiviteler ve çalışmalar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Temel seviyede cümle kurabilir. Kendini sözlü ve yazılı basit düzeyde ifade edebilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Temel düzey dil bilgisi kurallarını bilir ve uygular.
2) Temel seviyedeki okuma parçalarını anlar ve çıkarım yapabilir.
3) İngilizce 2 için yeterli temel düzey bilgisine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Unit 1: What's your name? Alphabet; greetings and leavetakings; names and titles of address; numbers 0–10, phone numbers, and email addresses
2) Unit 1 devam.
3) Unit 2: Where are my keys? Possessions, classroom objects, personal items, and locations in a room.
4) Unit 2 devam.
5) Unit 3: Where are you from? Cities and countries; adjectives of personality and appearance; numbers 11-103 and ages.
6) Unit 3 devam.
7) Ara sınav
8) Unit4: Is this coat yours? Clothing; colors; weather and seasons
9) Unit 4 devam. Unit 5: What time is it? Clock time; times of the day
10) Unit 5 devam
11) Unit 6: I ride my bike to school. Transportation; family relationships; daily routines; days of the week.
12) Unit 7: Does it have a view? Houses and apartments; rooms.
13) Unit 7 devam. Unit 8: Where fo you work? Jobs and workplaces.
14) Unit 8 devam.
15) Genel tekrar
16) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Cambridge Üniversitesi Yayınları Interchange Intro kitabı.
Diğer Kaynaklar: Eğitmen tarafından hazırlanan çalışma notları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı