AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO017
Ders İsmi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi UTKU SAĞLAM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrar.
2) İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrar.
3) Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrar.
4) Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olur.
5) İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
2) İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçe
3) İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları
4) İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları
5) Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları
6) Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları
7) İş kazalarının değerlendirilmesi
8) Ara Sınavlar
9) Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
10) Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği
11) Biyolojik ve kimyasal risk faktörleri
12) Fiziksel ve psikososyal risk faktörleri
13) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
14) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve yönetim sistemleri
15) Dönemin Gözden Geçirilmesi
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Ali Naci Yıldız

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı