TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TGT001
Ders İsmi: Görüntülemede Araç Gereç Bakımı
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Bahattin ÖZKUL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; radyoloji departmanlarında kullanılan araç ve gereçlerin teknik özellikleri tanıtılarak gerekli bakımlarının yapılması ve oluşan arızaların saptanarak giderilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: İyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odaların Donanımı; Karanlık Oda Fiziği; Karanlık Oda Materyalleri ve Bakımı; Röntgen Filmi Yapısı, Kullanımı ve Korunması; Radyografik Kaset ve Ranfansatörler’in Yapısı, Tipleri, Korunması ve Bakımı; Konvansiyonel Röntgenografide Film Banyo Tekniği ve Kullanılan Materyaller; Konvansiyonel Röntgenografide Kullanılan Modern Banyo Baskı Sistemleri ve Bakımı, Solüsyonsuz ‘Dry View’ (Kuru Görüntü) Baskı Sistemleri ve Bakımı; X Işını Tüpü Bileşenleri ve Arızaları; X Işını Tüpü Bileşenleri ve Arızaları; Radyografi Cihazı Bileşenleri ve Bakımı; Radyografi Cihazı Elektrik Devreleri; Bilgisayarlı Tomografi Cihaz Bileşenleri ve Bakımı; Manyetik Rezonans Cihaz Bileşenleri ve Bakımı; Radyasyon Güvenliğinde kullanılan Araç ve Gereçlerin Bakımı ve Radyolojik Cihazlarda Kullanılan Phantomlar ve Kullanımı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Radyolojide kullanılan cihazları öğrenir.
2) Radyolojide kullanılan cihaz dışı ekipmanı öğrenir.
3) Radyolojide kullanılan cihaz ve cihaz dışı ekipmanı korur.
4) Radyolojide kullanılan cihaz ve cihaz dışı ekipmanın basit kalibrasyon ve bakım işlemlerini yapar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odaların Donanımı
2) Karanlık Oda Fiziği
3) Karanlık Oda Materyalleri ve Bakımı
4) Röntgen Filmi Yapısı, Kullanımı ve Korunması
5) Radyografik Kaset ve Ranfansatörler’in Yapısı, Tipleri, Korunması ve Bakımı
6) Konvansiyonel Röntgenografide Film Banyo Tekniği ve Kullanılan Materyaller
7) Konvansiyonel Röntgenografide Kullanılan Modern Banyo Baskı Sistemleri ve Bakımı, Solüsyonsuz ‘Dry View’ (Kuru Görüntü) Baskı Sistemleri ve Bakımı
8) Ara Sınavlar
9) X Işını Tüpü Bileşenleri ve Arızaları
10) X Işını Tüpü Bileşenleri ve Arızaları
11) Radyografi Cihazı Bileşenleri ve Bakımı
12) Radyografi Cihazı Elektrik Devreleri
13) Bilgisayarlı Tomografi Cihaz Bileşenleri ve Bakımı
14) Manyetik Rezonans Cihaz Bileşenleri ve Bakımı
15) Radyasyon Güvenliğinde kullanılan Araç ve Gereçlerin Bakımı ve Radyolojik Cihazlarda Kullanılan Phantomlar ve Kullanımı
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 5
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 5
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 5
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 5
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5