AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS110
Ders İsmi: Radyoloji
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Tamer Lütfi ERDEM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Radyoloji ve kullanım tekniklerini ve kavramlarını bilmek
Dersin İçeriği: Radyoloji kliniğinde kullanılan aletlerin tanıtılması, kullanılan aletlerin sterilizasyonunun anlatılması, intraoral, ekstraoral ve dijital radyografi teknikleri hakkında bilgi verilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Oral diagnoz ve radyolojinin temel kavramlarını öğrenir.
2) Ağız içi ve ağız dışı radyografi tekniklerini bilir.
3) Radyoloji mekanizmasını ve tarihçesini bilir.
4) Dijital radyografiler konusunda bilgi sahibidir.
5) Radyasyondan korunma yöntemlerini bilir.
6) Röntgen cihazlarının çalışma prensiplerine hakimdir.
7) Röntgen kullanım sınırlarını ve dozaj kurallarını bilir.
8) Röntgen cihazlarının fiziksel yapılarını öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Radyografik verilerin toplanmasını ve saklaması, hasta takibi veri tabanı konularına hakimdir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Radyolojinin tarihçesi
2) Radyografik anatomi
3) Radyografik anatomi
4) Radyasyon fiziği
5) Projeksiyon kuralları
6) İntraoral radyografi yöntemleri
7) İntraoral radyografi yöntemleri
8) Ara Sınavlar
9) Ekstraoral radyografi yöntemleri
10) Ekstraoral radyografi yöntemleri
11) Filmlerin yapısı
12) Dijital radyografi
13) Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma
14) Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma
15) Klinik ve radyolojik değerlendirme
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Oral Radyoloji Michael J. Pharoah , Stuart C. White
Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları Prof. Dr. İlknur Özcan

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı