AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO016
Ders İsmi: Ameliyathane Yönetimi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; multidisipliner ekip yaklaşımıyla ameliyathane düzeni, çalışma şartları ve işleyişi hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Ameliyathane yönetiminde kavramlar; İK yönetimi; Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hasta bakım ve takibi; Operasyon odalarının ve operasyonların planlaması ve koordinasyonu; Ameliyathane malzemeleri; Kayıt ve dokümantasyon; Hasta ve çalışan güvenliği; Çevre güvenliği; Ziyaret kabul yöntemleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ameliyathane yönetimine dair temel kavramları bilir.
2) Pre-op ve post-op süreçlerde hasta bakımı ve takibinde dikkat edilecek noktaları bilir.
3) Ziyaret kabul kriterlerini bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ameliyatların planlaması ve koordinasyonunu sağlar.
2) Ameliyathanede kullanılan malzemeleri bilir, demirbaş ve sarf listesi hazırlar.
3) Hasta kaydı tutar.
4) Hasta, çalışan ve çevre güvenliği önlemlerini alır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) Ameliyathane Yönetimi ve Kavramlar
3) Ameliyathanede İnsan Kaynakları Yönetimi-I (Görev Tanımları ve Çalışma Prensipleri)
4) Ameliyathanede İnsan Kaynakları Yönetimi-II (Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim)
5) Ameliyat Öncesi, Esnasında ve Sonrasında Hasta Bakım ve Takip Süreci-I
6) Ameliyat Öncesi, Esnasında ve Sonrasında Hasta Bakım ve Takip Süreci-II
7) Ameliyat Odalarının ve Ameliyatların Planlaması ve Koordinasyonu-I (Rutin, Acil ve Büyük Afet)
8) Ara Sınavlar
9) Ameliyat Odalarının ve Ameliyatların Planlaması ve Koordinasyonu-I (Rutin, Acil ve Büyük Afet)
10) Ameliyathane Demirbaş, Cihaz, Alet ve Malzeme Yönetimi
11) Ameliyathanedeki Kayıt ve Dokümantasyon Sistemi
12) Ameliyathanede Hasta, Sağlık Çalışanı Güvenliği ve Alınacak Önlemler
13) Ameliyathanede Çevre güvenliği ve Tıbbi Atık Yönetimi
14) Ameliyathanede Cihaz Güvenliği, Arıza Durumu ve Periyodik Bakımları
15) Ameliyathanede İletişim ve Ziyaretçi Kabul Yöntemleri
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon, Ameliyathane Talimat ve Protokolleri, Ayrıntı Basımevi, Ankara

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

7

3

4

5

6

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı