AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO012
Ders İsmi: Ameliyathanede Yaşam
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; ameliyathanede çalışma koşullarının öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği: Ameliyathane ortamı; Çalışanları bekleyen tehlikeler; Ameliyathanede çevresel faktör ve tehlikeler; Hastaların karşılaşabileceği risk faktörleri; Çalışanların psikolojik sorunları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ameliyathane çalışanlarının karşı karşıya bulunduğu riskleri kavrar.
2) Ameliyathanede çevresel faktörler ve tehlikeleri öğrenir.
3) Ameliyathane çalışanlarında psikolojik sorunları kavrar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) Ameliyathane Ortamı-I
3) Ameliyathane Ortamı-II
4) Ameliyathane Çalışanlarını Bekleyen Tehlikeler-I
5) Ameliyathane Çalışanlarını Bekleyen Tehlikeler-II
6) Ameliyathanede Çevresel Faktörler ve Tehlikeler-I
7) Ameliyathanede Çevresel Faktörler ve Tehlikeler-II
8) Ara Sınavlar
9) Hastaların Karşılaşabileceği Çevresel Risk Faktörleri-I
10) Hastaların Karşılaşabileceği Çevresel Risk Faktörleri-II
11) Ameliyathane Çalışanlarının Psikolojik Sorunları-I
12) Ameliyathane Çalışanlarının Psikolojik Sorunları-II
13) Ameliyathanede Daha Mutlu Bir Çalışma Ortamı Nasıl Sağlanır?
14) Beyin Fırtınası-I
15) Beyin Fırtınası-II
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı