AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS009
Ders İsmi: Protetik Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilere sabit veya hareketli protez yapımlarında klinik yardımcılığını ve prosedürleri öğretmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Sabit ve hareketli protez yapım aşamaları ve kullanılan maddeler, sterilizasyon. Klinik ve teknisyen arasında bağlantı kurma ve ölçüm teknikleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sabit protezleri öğrenirler.
2) Hareketli protezleri öğrenirler.
3) Ölçüm alım tekniklerini ve aşamaları bilirler.
4) İmplant üstü protez yapım prosedürünü ve kullanılan malzameleri öğrenirler.
5) Kullanılan apareyleri ve dezenfeksiyon yöntemlerini öğrenirler.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Tedavi sonrası hasta bilgilendirmesini yaparlar.
2) Teknisyen ile klinik arasında bağlantı kurmayı sağlarlar.
3) Protez yapımında karşılaşılabilecek problemleri bilir.
4) Protez yapımında karşılaşılabilecek problemleri çözümüne hakimdir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Protetik tedavide kullanılan aletler
2) Protetik tedavide kullanılan ölçü kaşığı çeşitleri
3) Sabit protezler
4) Sabit protezler
5) Hareketli protezler
6) Hareketli protezler
7) Protezlerin yapım sürecinde dental asistanın rolü
8) Ara sınavlar
9) Çene-Yüz protezleri
10) İmplant üstü hareketli yapımında asistanın rolü
11) Protezlerde hasta bilgilendirmesi
12) Protezlerde hasta bilgilendirmesi
13) Protez kliniğinde sterilizasyon
14) Dental asistan ve dental laboratuar iletişimi
15) Dental asistan ve dental laboratuar iletişimi
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı