AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS008
Ders İsmi: Periodontolojide Klinik Yardımcılığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe PAKSOY
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Periodontal terminoloji öğrenmek. Sağlıklı periodonsiyum ve periodontal hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak. Periodontoloji kliniğinde kullanılan aletleri tanımak. Hastaları postop uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği: Periodontal dokular. Dental plak ve oral hijyeni sağlama. Diş fırçası, ara yüz fırçası, diş ipi kullanımı. Periodontal hastalıklar ve sınıflandırılması. Periodontal indeksler. Periodontal muayene. Periodontal el aletleri.Periodontal el aletleri. Detertraj ve küretaj tedavisinde kullanılan aletler. Periodontal tedavi yöntemlerinde kullanılan aletler ve malzemeler. Ultrasonik aletler. Periodontal tedavide diş hekimliği yardımcılığı, post-op hasta bilgilendirme ve hastanın oral hijyen motivasyonu

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sağlıklı ve hastalıklı dişetinin özelliklerini öğrenir.
2) Mikrobiyal dental plak ve periodontal dokuların savunma mekanizmalarını öğrenir.
3) Periodontal hastalıklar ve sınıflandırılmasını öğrenir.
4) Periodontal hastalıkların etiyolojik faktörlerini öğrenir.
5) Periodontal el aletlerinin ve kullanım alanlarının öğrenir.
6) Periodontal hastalıkların radyografik özelliklerini bilir.
7) Oral hijyen eğitimi ve uygulamalarının öğrenir.
8) Periodontal hastalıkların tedavi prosedürlerini öğrenir.
9) Sonik ve ultrasonik kullanım alanlarının öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Periodontolojiye giriş
2) Periodontal Anatomi
3) Periodontal hastalıklar
4) Periodontal hastalıklar Periodontitis
5) Periodontal muayene ve indeksler
6) Mikrobiyal Dental Plak ve oral hijyenin sağlanması
7) Oral hijyenin sağlanmasında kullanılan materyaller
8) Ara Sınavlar
9) Periodontal tedavi Faz I
10) Periodontal tedavi Faz II
11) Periodontal el aletleri
12) Periodontal el aletleri
13) Periodontal el aletlerinin sterilizasyonu
14) Ultrasonik aletler
15) Periodontal tedavide diş hekimliği yardımcılığı
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı