AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS007
Ders İsmi: Pedodontide Klinik Yardımcılığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Süt ve daimi dişlerin embriyolojik gelişimini ve morfolojisini öğrenmek.
Dersin İçeriği: Süt dişlerinin morfolojisi. Çocuk hastalıkları. Çocuklarla iletişim ve davranış yönlendirme teknikleri. Çocuk diş hekimliğinde kullanılan malzemeler. Süt ve daimi dişlere yönelik teşhis, tedavi planlaması ve uygulaması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Süt dişlerinin embriyolojik gelişimini öğrenir.
2) Çocuklarda okluzyonu öğrenir.
3) Çocuklarda klinikte karşılaşılabilecek hastalıkları öğrenir.
4) Süt ve daimi dişlenme döneminde yapılan tedaviler ve kullanılan malzemeleri tanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Çocuk hastalardan radyografi alınmasını öğrenir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Çocuk hastaların psikolojisi öğrenilir.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Çocuk hastaların muayenesi ve tedavi sırasında hekime yardımcı olabilmeyi öğrenir.
2) Kliniğin çocuk hasta tedavisi için hazırlanmasını öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pedodontiye giriş
2) Süt ve daimi dişlerin embriyolojik gelişimi
3) Diş sürmesi
4) Süt dişlerinin morfolojisi
5) Süt dişlerinin morfolojisi
6) Çocuk hastada okluzyon
7) Çocukluk hastalıkları
8) Ara Sınavlar
9) Çocuk Diş Hekimliğinde Radyoloji
10) Çocuk hastalarla iletişim teknikleri
11) Çocuk hastada muayene ve tedavi planlaması
12) Çocuk hastada muayene ve tedavi
13) Süt dişlerinin restoratif tedavisi
14) Süt dişlerinin restoratif tedavisi
15) Süt dişlerinin endodontik tedavisi
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Çocuk Diş Hekimliği -Yazar : Pinkham Cassamassimo Çevirmen :Prof. Dr. Tuba TORTOP, Prof. Dr. Özlem TULUNOĞLU 2009
Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence 6th Edition Yazar: Arthur J. Nowak 2013

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

7

4

5

6

8

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı