AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS006
Ders İsmi: Ortodontide Klinik Yardımcılığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Ayşe KARKAÇ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ortodontik tedavi yapılan klinikte tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını, sterilizasyon ve dezenfeksiyonunun yapılması, hasta muayenesi, radyografik görüntü alınması, hastanın fotoğraflaması ve tedavi esnasında diş tabibine yardımcı olabilecek teorik bilgiye sahip olma ve uygulama becerisini geliştirme.
Dersin İçeriği: Ortodontiye giriş ve tanımı. Ortodontinin amaçları. Ortodontide tanı yöntemleri. Ortodontik tedavi hedefleri. Anamnez, ortodontik modeller, ortodontik fotoğraflar, ortodontide kullanılan radyografiler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ortodontinin tanımını ve terminolojiyi öğrenir.
2) Ortodontik işlemler sırasında yardımcı personelin görevlerini bilir.
3) Ortodontik anomaliler, ortodontik tedavi ve apareyler, sabit ortodontik apareylerin bilgisini bilir.
4) Ortododontide sterilizasyon, doktor ve hemşirelerin korunma yöntemlerini bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Rutin ortodonti işlemleri ve öncesinde klinik hazırlıklarını yapabilir.
2) Ortodontik yapıştırıcılar, braket ve bant uygulanışı sırasında asistanın yapması gerekenleri bilir.
3) Ortodontide klinik çalışma düzenini hakim olur.
4) Ortodontik fotoğraf çekim protokollerini öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) ORTODONTİYE GİRİŞ VE ORTODONTİNİN TANIMI
2) ORTODONTİDE NORMAL KAVRAMI VE FONKSİYONEL ANATOMİ
3) ORTODONTİK MALOKLUZYONLAR
4) ORTODONTİK MALOKLUZYONLAR 2
5) ORTODONTİDE TEŞHİS VE TANI
6) ORTODONTİK TEDAVİLER
7) HAREKETLİ APAREYLER
8) Ara Sınavlar
9) SABİT ORTODONTİK TEDAVİLER
10) ORTODONTİDE KULLANILAN MALZEMELER
11) ORTODONTİK TEDAVİLER VE KLİNİK HAZIRLIĞI
12) ORTODONTİK TEDAVİLER VE KLİNİK HAZIRLIĞI 2
13) RADYOGRAFİ
14) FOTOĞRAFLAMA
15) ORTODONTİDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

6

2

5

7

8

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı