AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS004
Ders İsmi: Konservatif Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Bensu ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Amaç öğrencilere konservatif tedavide kullanılan aletleri ve işlemleri öğrenmesi ve hekim ile uyumlu bir şekilde prosedürleri yerine getirme yetkinliği kazandımaktır.
Dersin İçeriği: Kompozit materyaller ve sınıflandırmaları, kavite preparasyonları ve çeşitleri, kullanılan aletler ve sterilizasyon prosedürleri, cilalama ve polisaj aşamaları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Çürük lezyonlarının ve kavite preparasyonlarını öğrenir ve sınıflandırmasını yapabilir.
2) Restoratif materyalleri kullanır ve içeriklerini öğrenir.
3) Restoratif materyallerin sınıflandırılmasını bilir.
4) Restoratif tedavi öncesi yapılan hazırlıkları ve sıralamayı bilir.
5) Restoratif aletlerin sterilizasyonunu bilir.
6) Kompozit çeşitlerini ve kullanım prosedürünü bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Diş tedavisinde kullanılan aletleri tanır ve sterilizasyonunu sağlar.
2) Kompozit restorasyon cilalama frezlerini ve sıralamasını öğrenir.
3) Kompomer ve amalgam hazirlanma prensiplerini öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çürük lezyonlarının ve kavite sınıflandırılması
2) Çürük lezyonlarının ve kavite sınıflandırılması
3) Çürük lezyonlarının ve kavite sınıflandırılması
4) Konservatif diş tedavisi’nde kullanılan aletler
5) Konservatif diş tedavisi’nde kullanılan aletler
6) Aletlerin sterilizasyon öncesi hazırlığı
7) Restoratif materyaller
8) Ara Sınavlar
9) Cam iyonomerler
10) Rezin modifiye cam iyonomerler
11) Dentin bağlayıcı ajanlar
12) Kompozit dolgular
13) Kompozit dolgular
14) Amalgam
15) Kompomer
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

5

8

9

2

6

7

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı