AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS003
Ders İsmi: Endodontide Klinik Yardımcılığı
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Nilay BUDAK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Amaç öğrencilerin endodontide kullanılan malzemeleri öğrenmeleri ve eğe sterilizasyonu kanal temizliği prosedürlerine hakim olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Endodontide kullanılan aletler, eğe çeşitleri ve sterilizasyonu, kanal tedavisi aşamaları, kanal yıkama.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Endodontide terminolojiye hakim olurlar.
2) Endodontik tedavi prosedürlerini öğrenirler.
3) Endodontik tedavi ön hazırlığı öğrenirler.
4) Tedavide başarı ve başarısızlık kriterlerini öğrenirler.
5) Endodontik özel aletlerin dezenfeksiyonunu bilirler.
6) Endodontide özel patların kullanım prosedürlerini öğrenirler.
7) Endodontide aspire etmenin yöntemlerini ve önemini bilirler.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Tedavi yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur ve uygular.
2) Materyal ve teknikler konusunda bilgi sahibi olur ve uygular.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Endodontide terminoloji
2) Pulpa test çeşitleri
3) Endodontik tedavide anestezide kullanılan materyaller
4) Anestezi kullanımı ve yöntemleri
5) Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler
6) Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler
7) Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler
8) Ara Sınavlar
9) Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler sterilizasyonu
10) kanal dolum malzemeleri sealer ve gutta percalar
11) kanal dolum malzemeleri paper pointlar
12) Endodontik tedavi sırasında izolasyonun sağlanması
13) Endodontide periapikal röntgen çekim teknikleri
14) Endodontide periapikal röntgen çekim teknikleri
15) Endodontik tedavilerde başarı ve başarısızlığın değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Alaçam T,(2012) Endodonti.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

6

7

8

9

2

3

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı