AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO014
Ders İsmi: Dental Fotoğrafçılık
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı dental fotoğraf çekiminde uyulması gereken prensipleri ve dental fotoğrafların dokümantasyonunun yapılmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği: Fotoğrafçılığa giriş, fotoğraf makineleri türleri, fotoğraf makinesinin çalışma prensipleri, objektifler, objektif türleri, filtreler, fotoğrafçının diğer yardımcı araçları, makine satın alırken dikkat edilmesi gerekenler, fotoğrafın oluşumu – diyafram, enstantane ilişkisi, enstantane ve diyafram seçimi örnekleri, Diş hekimliğinde fotoğraflama nedenleri, diş hekimliğinde vaka fotoğraflama teknikleri, Ağız içi aynalar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel fotoğrafçılık bilgilerini öğrenir.
2) Ağız içi fotoğrafçılık için hangi ekipmanlara sahip olması gerektiğini bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Fotoğrafta ışık kullanmayı öğrenir.
2) Ağız içinde fotoğraf çekebilir.
3) Bilgisayarda bilimsel dergilerin istediği fotoğraf özelliklerini oluşturabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fotoğrafçılığa Giriş
2) Fotoğraf Makineleri Türleri
3) Fotoğraf Makinesinin Çalışma Prensipleri
4) Objektifler
5) Objektif Türleri
6) Filtreler
7) Fotoğrafçının Diğer Yardımcı Araçları
8) Ara Sınavlar
9) Makine Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
10) Fotoğrafın Oluşumu ve Diyafram
11) Enstantane
12) Enstantane ve Diyafram Seçimi Örnekleri
13) Diş Hekimliğinde Fotoğraflama Nedenleri
14) Diş Hekimliğinde Vaka Fotoğraflama Teknikleri
15) Diş Hekimliğinde Vaka Fotoğraflama Teknikleri
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

4

5

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı