AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS001
Ders İsmi: Dental Cerrahi Prosedürler
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Mehmet Kamil GÖKER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dental cerrahi uygulamalarda dental asistanlığın prensiplerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği: Dental cerrahi uygulama ve asistanlık bilgisi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dişhekimliğinde cerrahi operasyonla ilgili prensipleri açıklar.
2) Dental cerrahi prosedürler sırasında diş hekimine yardımcı olur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dişhekimliğinde cerrahi uygulamalara giriş
2) Cerrahi işlem prensipleri ve cerrahi operasyona hazırlık
3) Sedasyon ve genel anestezi
4) Dental İmplantoloji
5) İmplant operasyonuna hazırlık
6) Dental implantın cerrahi parçaları
7) Dental implantın protetik parçaları
8) Ara Sınavlar
9) Cerrahi asistanlık
10) Uygulama takibi
11) Dokümantasyon ve raporlama
12) Protetik parça seçiminde prensipler
13) Ölçü asistanlığı
14) Üst yapı uygulama seçenekleri
15) Pratik uygulama prensipleri
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı