AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO011
Ders İsmi: Topluma Hizmet Uygulamaları
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. İlkay ALTUNSOY
Prof. Dr. İbrahim Bülent ŞERMET
Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖZYİĞİT
Dr.Öğr.Üyesi Timur ORHANOĞLU
Prof. Dr. Fatma ÖZBAKIR
Öğr.Gör. Yasemin ŞABABLI OKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; önlisans eğitimleri boyunca aldıkları genel bilgi ve görgü ile bir sağlık çalışanı adayı olarak topluma faydası olabilecek ve toplumsal duyarlılığı arttırabilecek fikir, proje, etkinlik veya araştırmalarda bulunmaktır.
Dersin İçeriği: Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Toplumsal sorunları tartışır, çözümler önerir.
2) Toplumsal sorunlar hakkında uzman olmayan kişileri bu konuda bilgilendirir.
3) Toplumun yerel ve evrensel güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlar.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirir.
2) Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurar.
3) Okul ve sosyal çevreyi ilişkilendirir. Gönüllülük kavramını öğrenir.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Topluma Hizmet Uygulamalarına Giriş
2) Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Kavramları
3) Uluslararası Kuruluşlar ve Toplama Hizmet
4) Gruplara Ayrılma ve Proje-Fikir Geliştirme
5) Gruplara Ayrılma ve Proje-Fikir Geliştirme
6) Saha Çalışması
7) Saha Çalışması
8) Ara Sınavlar
9) Saha Çalışması
10) Saha Çalışması
11) Saha Çalışması
12) Saha Çalışması
13) Saha Çalışması
14) Proje Sunumları
15) Proje Sunumları
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

8

7

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı