AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO010
Ders İsmi: Tıbbi Terminoloji
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Duygu DENİZ
Dr.Öğr.Üyesi HATİCE NUR HALİPÇİ TOPSAKAL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı insan anatomisinde ve çeşitli tıp alt alanlarında kullanılan tıbbi terimlerin öğrenilmesi, doğru biçimde okunup yazılması ve kullanılabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Vücut sistemleri için kullanılan tıbbi terimler ile tıbbın alt alanlarında karşılaşılabilecek tıbbi terimler bilgisi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Tıbbi terimlerin birbirinden farklılıklarını ayırt eder.
2) Olumlu-olumsuz, büyük-küçük gibi tıbbi sıfatların farklarını bilir.
3) Kas iskelet, sinir ve kardiyovasküler sistemleri ile tıbbi terimleri bilir. Gerektiğinde uygun şekilde yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
4) Farklı dillerden tıbbi terminolojiye girmiş terimleri ayırt eder.
5) Latince ekleri tanır, kelimelerin türetilme aritmetiğini bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Tıbbi terimleri doğru telaffuz eder ve yazılı dilde kullanır.
2) Tıp alt alanlarındaki terminolojik farklılıkları bilir. Gerektiğinde uygun şekilde yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
3) Hastalıklar ilgili tıbbi terimleri bilir. Gerektiğinde uygun şekilde yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tıbbi Terminolojiye Giriş
2) Temel Anatomik Terminoloji
3) Kas ve İskelet Sistemi Terminolojisi
4) Kardiyovasküler Sistem Terminolojisi
5) Solunum Sistemi Terminolojisi
6) Sinir Sistemi Terminolojisi
7) Duyu Organları Terminolojisi
8) Ara Sınavlar
9) Hematopoetik Terminoloji
10) Ürogenital Sistem Terminolojisi
11) İlaç Biliminde Terminoloji
12) Radyoloji ve Nükleer Tıpta Terminoloji
13) Halk Sağlığında Terminoloji
14) Hastalık Sınıflamasında Terminoloji-I
15) Hastalık Sınıflamasında Terminoloji-II
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

7

8

3

5

6

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı