AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO009
Ders İsmi: Sağlıkta Kalite
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi UTKU SAĞLAM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık kurumlarında kalite yönetimine ilişkin temel teorik bilgileri ve becerileri kavratmaktır.
Dersin İçeriği: Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı, Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirmenin Tarihçesi, Kalitenin Özellikleri gibi konuları içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gerekenleri listeler.
2) Kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için koşulları bilir.
3) Hizmet sunum şartlarının belirler.
4) Standartlara uygun kaliteli hizmet verilmesi için ön koşulları sağlar.
5) Sağlık kurumunda hasta memnuniyeti veya hizmete duyulan güvenin ölçülmesi için gerekeni yapar.
6) Kalitede Mükemmellik Anlayışını benimser.
7) Sağlıkta müşteri- hasta odaklı çalışmayı bilir.
8) Sağlık kurumlarında kalite konusunda ortaya çıkabiilecek problemleri yönetebilir.
9) Ekip çalışmasının kalitede önemini bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlıkta Neden Kalite Önemlidir?
2) Kalite Yaklaşımının Gelişimi
3) Kalitede Mükemmellik Anlayışı
4) Sıfır Hata
5) Süreç Odaklılık
6) İş Akış Şeması
7) Müşteri Odaklılık
8) Ara Sınav
9) Kıyaslama -Benchmarking
10) Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim
11) Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim
12) Ekip Çalışması
13) Kalite Çemberlerinde Problem Çözme Yöntemleri -I
14) Kalite Çemberlerinde Problem Çözme Yöntemleri -II
15) Sağlık Kurumlarında Akreditasyon
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Toplam Kalite Yönetimi, Muhittin Şimşek, Alfa Yayınevi, 2004.
Toplam Kalite Yönetimi, Prof.Dr.İsmail Efil, Alfa Aktüel, 2006.
Kaizen, Masaaki Imai, Kalder Yayınları, 2003.
Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Sempozyumu, Ed. Mithat Çoruh,
Ankara, 1995.
Applying Quality Management in Health Care, Diane L. Kelly, Health Administration Press, 2003.
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Mart, 2009.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı