AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO007
Ders İsmi: Mesleki İngilizce
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; meslek ile ilgili temel kavramlar; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili meslek alanında çeviri çalışmaları.
Dersin İçeriği: Temel ingilizce ve mesleki ingilizce konularını içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Temel okuma, yazma, dinleme becerileri geliştirebilecek.
2) Akademik metinleri dinleme ve anlama alıştırmaları yaparak, akademik dinleme becerilerini geliştirebilecek (e.g. YouTube, TeacherTube, TEDx).
3) Profesyonel gelişimleri için gerekli olan sözlü iletişim becerilerini geliştirebilecek (kelime ve kelime kalıplarını kavrama ve bağlam içinde kullanma yoluyla).
4) İngilizce yazma becerilerini geliştirebilecek.
5) Dilekçe yazma, rapor hazırlama, CV yazma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri yazmada yetkin olacak.
6) Meslek alanında çeşitli metinler okuyarak İngilizce okuma becerilerini geliştirebilecek.
7) Metin analizi yapacak.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Meslek eğitmenlerini anlayacak.
2) Meslektaşlarıyla diyalog gelişitirip alanla ilgili tartışma yapacak.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mesleki İngilizceye Giriş
2) Temel Kavramlar
3) Temel Kavramlar
4) Sağlık Alanlarında Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler
5) Sağlık Alanlarında Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler
6) Sağlık Çalışanları için Temel Konuşma Becerileri
7) Sağlık Çalışanları için Temel Konuşma Becerileri
8) Ara Sınav
9) Sağlık Çalışanları için Temel Konuşma Becerileri
10) Sağlık Çalışanları için Temel Konuşma Becerileri
11) Sağlık Çalışanları için Temel Yazma Becerileri
12) Sağlık Çalışanları için Temel Yazma Becerileri
13) Sağlık Çalışanları için Temel Yazma Becerileri
14) Sağlık Çalışanları için Temel Yazma Becerileri
15) Genel Tekrar
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı