AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO006
Ders İsmi: İlkyardım
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ERGÜN GÜNDÜZ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı herhangi istenmeyen bir durum sonrası olay yeri yönetimi, can güvenliği sağlamayı öğretip temel ilkyardım becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Bu derste
• İlk yardımın temel basamakları,
• İlk yardım uygulanacak durumlar,
• Bebek, çocuk ve erişkinlerde ilk yardımın uygulama aşamaları
• İlk yardımın ne olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) İnsan vücudunu tanır ve temel ilk yardım bilgilerine sahip olur.
2) Ortamda profesyonel sağlık çalışanı yoksa olayın sorumluluğunu üstlenir ve etraftaki kişileri uygun ve etkin bir biçimde yönlendirir.
3) İlaçsız uygulamaların da hayat kurtarıcı olabileceğinin farkına varır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Her zaman öncelikle kendi güvenliğini sağlar.
2) Sakin, kendinden emin ve kararlı olur. İlkyardım uygularken elindeki kaynakları en iyi biçimde değerlendirir ve kullanır.
3) İyi iletişim kurar ve 112’yi zamanında arayarak gerekli bilgileri doğru şekilde verir.
4) Hasta taşımayı bilir.
5) Temel yaşam desteğini gerekli gördüğü yerde kullanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel İlk Yardım Bilgileri
2) Olay Yeri Yönetimi
3) Sistemler ve Hasta Yaralının Değerlendirilmesi
4) Yetişkinlerde Temel Yaşam desteği
5) Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam desteği
6) Hava Yolu Tıkanıklıkları
7) Kanamalarda ve Yaralanmalarda İlk Yardım
8) Ara Sınavlar
9) Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
10) Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
11) Zehirlenmelerde ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
12) Göz Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması
13) Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
14) Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri-I
15) Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri-II
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Temel İlk Yardım Uygulamaları, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde sağlık Hizmetleri Şubesi, İstanbul,
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/ash/ilkyardim.asp
Yardımcı Kaynaklar: İlk Yardım, Yusuf Fikret Umur, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
http://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2012/10/05_06_ilk-yardim.pdf

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

6

8

2

3

7

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı