AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO005
Ders İsmi: Hasta Psikolojisi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi LEMAN KUTLU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi LEMAN KUTLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin çalıştıkları sürece hastalarla empati kurarak, iletişimi güçlendirme ve hasta davranışlarının nedenlerini anlamaktır.
Dersin İçeriği: Ders hastalık ve sağlığın tanımlarını, hasta davranışlarının nedenlerini anlama, hastalarda gözlenen tepkiler, ekibin bir üyesi olarak hastalarla nasıl ilişki kurulacağı ve sosyal destek verme yolları konularını içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sağlık ekibinin bir üyesi olduğunun farkına varır.
2) Psikolojinin temel kavramlarını bilir.
3) Hasta psikolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip olur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Hasta ve sağlık personeli arasındaki iletişimi en iyi düzeye çıkarır.
2) İnsan ve çevresiyle olan ilişkileri, iletişimini ve davranışlarının gelişimini analiz eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) Hastalık ve Sağlık
3) Hasta Davranışlarının Nedenleri
4) Acil Hastalarda Gözlenen Tepkiler-I
5) Acil Hastalarda Gözlenen Tepkiler-II
6) Acil Hastalarda Sağlık Personelinin Yaklaşımı-I
7) Acil Hastalarda Sağlık Personelinin Yaklaşımı-II
8) Ara Sınavlar
9) Kronik Hastalıklarda Hasta Psikolojisi
10) Kronik Hastalıklarda Ekip İçi İletişim
11) Kronik Hastalıklarda Hastaya Yaklaşım
12) Hayata Sosyal Destek Verme Yolları
13) Kronik Hastalıkla Mücadele Eden Hastalarda Gözlenen Tepkiler
14) Vaka Tartışması
15) Vaka Tartışması
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

2

5

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı