AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO004
Ders İsmi: Hasta Güvenliği
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu yaralanmaların ortadan kaldırılması veya azaltılması anlamına gelen hasta güvenliği konusunda bilgi ve güvenli hasta bakımı verme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Tanımlar; Türkiye’de ve Dünya’da Hasta Güvenliği; Hasta Güvenliği Kültürü, Sağlık Çalışanlarını Hasta Güvenliği Konusundaki İnanç ve Tutumları; Sağlık Hizmetine Bağlı Tıbbi Hatalar; Enfeksiyon Kontrolü; İlaç Yönetimi; Cerrahide Hasta Güvenliği; Çocuk Kliniklerinde Hasta Güvenliği; Yaşlı Hastaların Güvenliği; Yoğun Bakım Klinikleri’nde Hasta Güvenliği; Engelli Hastaların Güvenliği; Hasta Güvenliğinde Yasal Süreçler; Hata Bildirimi ve Raporlama Süreçleri; Hasta Güvenliği Standartları; Hasta Güvenliği Programı Geliştirme.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Hasta güvenliği kavramını açıklar.
2) Sağlık sisteminden kaynaklanan tıbbi hataları, hata türlerini ve nedenlerini açıklar.
3) Hasta güvenliği açısından enfeksiyon kontrolünü açıklar.
4) Hasta güvenliği açısından ilaç yönetimini açıklar.
5) Özel gruplarda hasta güvenliğini açıklar.
6) Hasta güvenliği standartlarını açıklar.
7) Hasta güvenliğinde yasal konuları açıklar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Klinik uygulamalarında güvenli hasta bakımı verir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon Haftası
2) Hasta Güvenliği Temel Kavramları
3) Hasta Güvenliği Kültürü, Hasta Güvenliği Konusundaki İnanç ve Tutumlar
4) Enfeksiyon Kontrolü
5) İlaç Yönetimi
6) Transportta Hasta Güvenliği
7) Düşmeler
8) Ara Sınavlar
9) Hasta Güvenliği Açısından İletişim Hataları
10) Basınç Yaraları
11) Hasta Güvenliği Açısından Riskli Gruplar
12) Hasta Güvenliği Standartları-I
13) Hasta Güvenliği Standartları-II
14) Hasta Güvenliğinde Yasal Süreçler, Hata Bildirimi ve Raporlama Süreçleri
15) Vaka Tartışması
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı