AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO002
Ders İsmi: Farmakolojiye Giriş
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı ilaçla tedavi kavramının anlatılması, farklı ilaç türlerinin tanıtılması ve vücut sistemleri üzerinde ilaçların farmakolojik çalışma prensiplerinin kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği: Temel farmakoloji bilgisi; farmakokinetik ve farmakodinamik kavramları; otonomik sinir sistemi, kardivasküler sistem, endokrin sistem ve pulmoner sistem üzerinde etkili ilaçların tanıtılması ve etki mekanizmaları; nonstreoid antiinflamatuar ilaç bilgisi; opiod ilaçların bilgisi, iskelet kası gevşetici ilaçların bilgisi; gebelikte ilaç kullanımı ve terapötik amaçlı ilaç kullanımı.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Farmakokinetik ve farmakodinamik hakkında bilgi sahibidir.
2) Otonomik sinir sistemi üzerinden çalışan ilaçların etkilerini ve çalışma mekanizmalarını bilir.
3) Nonsteroid antiinflamatuarların benzerliklerini, farklılıklarını ve türlerini bilir, ayırt eder.
4) Kas gevşetici ilaçların ve anestetik ilaçların farmakolojisi hakkında fikir sahibidir.
5) Kardiyovasküler, endokrin ve pulmoner sistem üzerinde etkili olan ilaçları ve bunların çalışma prensiplerini bilir.
6) Opioidlerin terapötik kullanımı ve kullanımda oluşabilecek risk faktörlerini bilir.
7) Gebelikte ve emzirmede ilaç kullanımı hakkında bilgi sahibidir.
8) Terapötik ilaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri bilgisine sahiptir.
9) Klinikte karşılaşılabilecek hastalara reçete edilmiş ilaçlar hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) İlaç kullanımıyla alakalı şüpheli bir durumu değerlendirip ilgili hekime yönlendirme yapabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Farmakolojiye Giriş
2) Farmakokinetik
3) Farmakodinamik
4) Otonom Sinir Sistemi Üzerinden Çalışan İlaçların Farmakolojisi-I
5) Otonom Sinir Sistemi Üzerinden Çalışan İlaçların Farmakolojisi-II
6) Nonstreoid Antiinflamatuarlar
7) İskelet Kası Gevşetici İlaçların Farmakolojisi
8) Ara Sınavlar
9) Kardiyovasküler Sistem İlaçlarının Farmakolojisi
10) Opioidler
11) Anestetik İlaçların Farmakolojisi
12) Endokrin Sistem İlaçlarının Farmakolojisi
13) Pulmoner Sistem İlaçlarının Farmakolojisi
14) Gebelikte ve Laktasyonda İlaçların Etkisi
15) Terapötik İlaç İzlemi ve İlaç Etkileşimleri
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı