AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO001
Ders İsmi: Dosyalama Ve Arşivleme
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 0 0 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu Dersin Amacı, Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan ve tutulan dosyalama ve arşivleme sistemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: Bilginin elde edilmesi, tasnifi, kaydedilmesi, sınıflanması, gruplandırılması, kullanmaya hazır hale getirilmesi, bilgi, belge ve evrak yönetimi ile dosyalama ve arşivleme teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Arşivleme sürecine hakimdir.
2) Kütüphaneciliğin esasları hakkında fikir sahibidir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bilgi ve belge yönetimi yapar.
2) Resmi yazışma kurallarının uygular.
3) Dosyalama organizasyonu yapar.
4) Dosyalama araçlarını kullanır.
5) Dokümantasyon sürecini yönetir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Evrak yönetimini bilir.
2) Standart dosyalama planı oluşturabilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgi Yönetimi
2) Belge Yönetimi
3) Elektronik Belge Yönetimi
4) Evrak Yönetimi
5) Resmi Yazışma Kuralları
6) Form Kullanımı
7) Ara sınav I
8) Dosyalama Hazırlığı
9) Dosyalama Organizasyonu
10) Dosyalama Sistemleri
11) Ara sınav II
12) Standart Dosyalama Planı
13) Dosyalama Araçları
14) Arşivleme Süreci ve Teknikleri
15) Dokümantasyon İşlemleri-Dosyalama ve Kütüphanecilik

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Yücel İSLAM, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Seçkin Yayınları
• Hasan TUTAR, Ferit AYYILDIZ, Örnekleriyle Mesleki Yazışmalar ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin Yayınları
• Hakan KOÇ, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Yazışma Teknikleri Örnekler ve Uygulamalar, Seçkin Yayınları
• Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Hüseyin ODABAŞ Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri, Alter Yayıncılık
• Güven TANIŞ, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri (Örnekli-Uygulamalı), Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

6

8

2

5

7

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı