AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS112
Ders İsmi: Diş Morfolojisi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Bensu ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Diş ve destek dokuları ayrıntılarıyla tanımak
Dersin İçeriği: Morfolojiye giriş, morfolojik terim ve tanımlamalar. Dişlerin sınıflandırılması. Ağız boşluğu ve dişlerin gelişimi ve dişlerin morfolojik yapıları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Diş hekimliği alanında kullanılan morfolojik kavramlara ve terminolojiye etkin bir biçimde hakim olur.
2) Ağız, diş ve çevre dokuların anatomisine hakim olur.
3) Sürekli üst ve alt dişleri tanımlayabilir.
4) Süt üst ve alt dişleri tanımlayabilir.
5) Kontakt ve antagonist ilişkileri öğrenir.
6) Oklüzal morfolojik oluşumların bilgisini öğrenir.
7) Çenelerin bölümlere ayrılmasını öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Diş dokularını ve özelliklerini bilir, tedavi sırasında hekime yardımcı olur.
2) Uluslararası numaralandırma sistemlerini kullanmayı öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Morfolojiye giriş, morfolojik terim ve tanımlamalar
2) Diş dokulari: dentin, pulpa, sement.
3) Diş destek dokuları alveol kemiği, Periodontal ligament
4) Maksiller santral ve lateral dişlerinin morfolojik yapısı
5) Maksiller kanin dişlerinin morfolojik yapısı
6) Maksiller 1. ve 2. Küçükazı dişlerinin morfolojik yapısı
7) Maksiller 1.Büyük azı dişlerinin morfolojik yapısı
8) Ara Sınavlar
9) Maksiller 2. ve 3. Büyük azı dişlerinin morfolojik yapısı
10) Mandibular santral ve lateral dişlerinin morfolojik yapısı
11) Mandibular kanin dişlerinin morfolojik yapısı
12) Mandibular 1. ve 2. Küçük azı dişlerinin morfolojik yapısı
13) Mandibular 1., 2. ve 3. Büyük azı dişlerinin morfolojik yapısı
14) Süt dişlerinin morfolojisi
15) Dişlerde Uluslararası kodlama sistemleri
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı