AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS202
Ders İsmi: Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulamaları III
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 4 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Orkun ERTUĞRUL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Preklinik uygulamalar ile öğrencileri kliniğe hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: Preklinik uygulamalar

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Preklinikte kliniğe geçmeden önce gerekli beceri ve bilgiyi kazanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Preklinik Uygulamalar
2) Preklinik Uygulamalar
3) Preklinik Uygulamalar
4) Preklinik Uygulama
5) Preklinik Uygulamalar
6) Preklinik Uygulamalar
7) Preklinik Uygulamalar
8) Ara Sınav
9) Preklinik Uygulamalar
10) Preklinik Uygulamalar
11) Preklinik Uygulamalar
12) Preklinik Uygulamalar
13) Preklinik Uygulamalar
14) Preklinik Uygulamalar
15) Preklinik Uygulamalar
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı