AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS205
Ders İsmi: Klinik Uygulama I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 16 8 16
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: I, II ve III. dönemlerde aldığı teorik ve preklinik uygulamaların saha çalışmalarını uzman supervizörlerle birlikte yapmaktır.
Dersin İçeriği: Klinik Uygulama

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Alanına dair klinik uygulamalarda diş hekimine yardımcı olur.
2) Hasta kaydı alır, kliniği düzenler.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Klinikte kullanılan araç gerecin sayımı, bakımı, sterilizasyonunu yapar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Klinik Uygulama
2) Klinik Uygulama
3) Klinik Uygulama
4) Klinik Uygulama
5) Klinik Uygulama
6) Klinik Uygulama
7) Klinik Uygulama
8) Ara Sınav
9) Klinik Uygulama
10) Klinik Uygulama
11) Klinik Uygulama
12) Klinik Uygulama
13) Klinik Uygulama
14) Klinik Uygulama
15) Klinik Uygulama
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 3 dönem boyunca edinilen ders notları ve kaynaklar / Lecture notes and resources acquired during 3 semesters
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı