AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS203
Ders İsmi: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Beril ŞAHİNER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrenciye sistemik ve ağız hastalıkları, cerrahi işlem prosedürleri ve kullanılan aletlere hakim olmasını öğretmek. Hasta yönlendirme, bilgilendirme yetkinliği kazandırmak.
Dersin İçeriği: Ağız, diş ve çene hastalıkları ayrıntıları, hekime yardım prensiplerini ve hasta bilgilendirmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ağız ve diş anatomisini hatırlayıp tekrar eder.
2) Diş çekimi yöntemlerini öğrenir.
3) Sistemik hastalıkları öğrenir.
4) Sistemik hastalıklardaki temel tedavi prensiplerini öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Diş çekimine hazırlık esnasında yapılması gereken noktaları öğrenir.
2) Oral ve maksillofasiyal cerrahinin temel prensiplerinin öğrenir.
3) Diş çekimi ve cerrahi işlem sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları öğrenir.
4) Diş çekimi ve cerrahi işlem sonrasında hasta bilgilendirmesini öğrenir.
5) Cerrahi işlem sonrası hasta bilgilendirmesini bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ağız, diş ve çene hastalıkları
2) Ağız, diş ve çene hastalıkları
3) Ağız, diş ve çene hastalıkları
4) Cerrahide kullanılan aletler
5) Cerrahide kullanılan aletler
6) Cerrahi aletlerin sterilizasyonu
7) Cerrahi tedavide hasta hazırlığı
8) Ara Sınavlar
9) Cerrahi tedavi sonrası hasta bilgilendirme
10) Cerrahi operasyonlarda hekime yardim prensipler
11) Hastaya uygulanacak post-operatif işlemler
12) Hastaya uygulanacak post-operatif işlemler
13) Cerrahi işlem sonrası kontrol seansı
14) Cerrahi işlem sonrası kontrol seansı
15) Cerrahi işlemde sutur
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

6

2

3

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı