AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS201
Ders İsmi: Ağız ve Diş Sağlığı Uygulamaları II
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 4 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Temel uygulama etkinliği öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri uygulama yaparak pekiştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Hekim ve Laboratuvar ilişkilerini düzenlemede bilgi sahibi olur.
2) Laboratuvarda kullanılan aletleri tanır.
3) Tedavi sırasında kontaminasyonu engelleyecek şekilde çalışmayı öğrenir.
4) Diş Hekimliğinde enfeksiyon kontrol düzenlemelerini öğrenir.
5) Aletlerin bakım prensiplerini öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Protetik uygulamalarda kullanılan aletleri tanır ve kullanmayı öğrenir.
2) Cerrahi uygulamalarda kullanılan aletleri tanır ve kullanmayı öğrenir.
3) Tedavi sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon pratiği kazanır.
4) Ergonomi ve dört elli diş hekimliği uygulamalarında pratik sahibi olur.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Preklinik Uygulama
2) Preklinik Uygulama
3) Preklinik Uygulama
4) Preklinik Uygulama
5) Preklinik Uygulama
6) Preklinik Uygulama
7) Preklinik Uygulama
8) Ara Sınavlar
9) Preklinik Uygulama
10) Preklinik Uygulama
11) Preklinik Uygulama
12) Preklinik Uygulama
13) Preklinik Uygulama
14) Preklinik Uygulama
15) Preklinik Uygulama
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

6

7

2

3

5

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı