AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: STJ100
Ders İsmi: Yaz Stajı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 0 0 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Bensu ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin I. ve II. yarıyılda aldıkları alan dersleriyle ile ilgili klinik uygulama sahasına çıkmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Gözlem ve Klinik Uygulama

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Klinik karar verme süreçleriyle tanışır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Hastane ortamına aşina olur, sağlık profesyonelleriyle iletişime girer.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Birinci ve ikinci yarıyılda aldıkları teorik ve laboratuvar uygulamalı derslerin klinik yansımalarını gözlemler ve uygulamalara yardımcı olur.
2) Alanını daha yakından tanıma fırsatı bulur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Gözlem ve Klinik Uygulama
2) Gözlem ve Klinik Uygulama
3) Gözlem ve Klinik Uygulama
4) Gözlem ve Klinik Uygulama
5) Gözlem ve Klinik Uygulama
6) Gözlem ve Klinik Uygulama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Birinci ve ikinci yarıyılda verilen ders notları. / Course notes given in the first and second semesters.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı