AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS108
Ders İsmi: Araç Ve Gereç Bilgisi II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 4 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Orkun ERTUĞRUL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Uygulama etkinliği öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri uygulama yaparak pekiştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Ortodonti, çocuk diş tedavisi ve periyodontal tedavide kullanılan materyaller, el aletleri ve kullanım prosedürleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Rutin ağız diş sağlığı muayenesi sırasında kullanılan el aletlerini öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ortodontik tedavi sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
2) Sabit ortodontik tedaviler sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
3) Çocuk hastalarda konservatif diş tedavileri sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
4) Çocuk hastalarda endodontik diş tedavisi sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
5) Periodontal ölçümler sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
6) Periodontal faz 1 tedaviler sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
7) Periodontal cerrahi tedaviler sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
8) Diş hekimliği klinik uygulamalarında kullanılan araç ve gereçlerin tanır ve uygulamasını öğrenir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İlk muayenede kullanılan el aletleri
2) Pedodontide özel kullanım aletleri 1
3) Pedodontide özel kullanım aletleri 2
4) Pedodontide özel kullanım aletleri 3
5) Pedodontide özel kullanım aletleri 4
6) Ortodontik tedavilere giriş
7) Ortodontik sabit tedavide kullanılan aletler
8) Ara Sınavlar
9) Orthodontic appliances
10) Ortodontik apareyler
11) Ortodontik tedavi uygulamalarında ölçü
12) Periodontal tedavide kullanılan materyaller
13) Periodontal klinik
14) Periodontal tedavide sıralama
15) Periodontal cerrahi uygulama prosedürleri
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı