AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS106
Ders İsmi: Sterilizasyon Esasları
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Bensu ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Mikroorganizmaların uzaklaştırılma gerekçelerini öğretmek, enfeksiyon etkenlerini tanıtmaktır. Temel dezenfeksiyon, sterilizasyon terimlerini tanımlamak ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Bu terimlerin neden gerekli olduğunu ve sahada ne işe yaradığını anlatmaktır.
Dersin İçeriği: Sterilizasyon, dezenfeksiyon terimleri, ayrımları, teknikleri, merkezi sterilizasyona giriş konuları, steril alan, kirli alan farklılıkları bu dersin temel konularıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dezenfeksiyon terimini bilir.
2) Sterilizasyonu tanımlar.
3) Dezenfeksiyon ve sterilizasyon farklarını bilir.
4) Sterilizasyon yöntemlerini teknik olarak aşamalandırır.
5) Temel enfeksiyon ve bulaş etkenlerini bilir.
6) İzolasyon yöntemleri hakkında fikir sahibi olur.
7) Paketleme materyallerini ayırt eder.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Koruyucu ekipmanları öğrenir.
2) Dezenfeksiyon ajanları hakkında fikir sahibi olur.
3) Antiseptik çalışma koşul ve kriterlerini bilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları
2) Sterilizasyonu etkileyen faktörler
3) Dezenfeksiyonu etkileyen faktörler
4) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon etki mekanizmaları
5) Dekontaminasyon ve bulaş faktörlerinin belirlenmesi
6) Sterilizasyon-dezenfeksiyon farklılıkları ve kullanım alanları
7) Ara Sınav 1
8) Sterilizasyon Yöntemleri
9) Sterilizasyon Kontrolü
10) Sterilizasyonda Kalite Kriterleri
11) Ara Sınav 2
12) Etkin sterilizasyon yöntemleri
13) Sterilizasyonda yeni yöntemler
14) Paketleme materyalleri
15) MSÜ
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Rehberi 2019, Tıbbi Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji-Doç. Dr. Özgül Kısa

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

10

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı