AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS104
Ders İsmi: Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulamaları I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 6 3 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Orkun ERTUĞRUL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Temel uygulama etkinliği öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri uygulama yaparak pekiştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Teorik derslerde anlatılan aletleri malzemeleri uygulamayı öğrenir.
2) Alet ve materyalleri rahatlıkla tanır ve kullanım alanlarını bilir.
3) Diş Hekimliğinde klinik, ofis düzenlemelerini öğrenir.
4) Ekipman ve aletleri tanır, kullanıma hazırlar.
5) Tedavi sırasında gerekli aletleri hekime verebilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Hastalarla ilişki, karşılama kabul pratiği geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Otomasyon hasta kayıt sistemlerini kullanmayı öğrenir.
2) Anamnez, hasta bilgileri, radyografik ve medikal bilgileri hekime sunmayı öğrenir.
3) Aydınlatma sistemleri ve üniti hazırlamayı öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Preklinik-Klinik Pratik
2) Preklinik-Klinik Pratik
3) Preklinik-Klinik Pratik
4) Preklinik-Klinik Pratik
5) Preklinik-Klinik Pratik
6) Preklinik-Klinik Pratik
7) Preklinik-Klinik Pratik
8) Ara Sınavlar
9) Preklinik-Klinik Pratik
10) Preklinik-Klinik Pratik
11) Preklinik-Klinik Pratik
12) Preklinik-Klinik Pratik
13) Preklinik-Klinik Pratik
14) Preklinik-Klinik Pratik
15) Preklinik-Klinik Pratik
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim üyesi tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

7

8

4

5

6

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı