AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS102
Ders İsmi: Hasta Muayene Kayıt Sistemleri
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Tamer Lütfi ERDEM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Amacı diş hekimliği alanında kullanılan otomasyon sistemlerinin oluşturulması, takibi ve arşivlenmesidir.
Dersin İçeriği: Diş Hekimliği alanında kullanılan arşiv ve otomasyon programlarının öğrenilmesi, hasta kayıt ve kabulünün gerçekleştirilmesi, hasta dosyalarının düzenlenmesi ,ilaç veya tıbbi malzeme kayıtlarının hasta adına işlenmesi ve takibi hakkında bilgi verilmesi, hasta dosyalarının merkezi arşiv sistemine kayıt edilmesi . Hasta dosyaları arşiv sisteminin yönetimi ile organizasyonu hakkında bilgi verilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Hasta dosyaları oluşturmak için gerekli kavramları öğrenir.
2) Hasta masraf bilgilerinin takibi konusunda bilgi sahibi olur.
3) Özgeçmiş ve anamnez kaydı tutmayı öğrenir.
4) Elektronik sağlık uygulamalarını öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Hasta dosyalarını muayene kayıt sistemine işleyebilir.
2) Hasta adına hastane hizmetlerini, kullanılan ilaç veya tıbbi malzeme kayıtlarını işler.
3) Laboratuvar ve diğer testleri uygun bir şekilde kaydedebilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hekimin verilere erişimini kolaylaştırmayı öğrenir.
2) Hasta kayıtlarının düzenli, belirgin, az ve öz olarak tutulmasını sağlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hasta Muayene Kayıt Sistemlerine Giriş
2) Diş Hekimliği alanında kullanılan otomasyon sistemleri
3) Diş Hekimliği alanında kullanılan otomasyon sistemleri
4) Hastaların kabul kayıtlarının oluşturulması
5) Hastaların kabul kayıtlarının oluşturulması
6) Hasta dosyalarının düzenlenmesi
7) Hasta dosyalarının düzenlenmesi
8) Ara Sınavlar
9) Hasta ilaç kayıtlarının ve masraf bilgilerinin takibi
10) Hasta dental işlemlerinin kayıtlarının düzenlenmesi
11) Hasta dental işlem kayıtlarının takibi
12) Hasta dental işlem kayıtlarının arşivlenmesi
13) Hasta takibi otomasyon sistemlerinde karşılaşılabilecek problemler
14) Hasta takibi otomasyon sistemlerinde karşılaşılabilecek problemlerin çözümleri
15) Genel Tekrar
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

6

8

2

3

5

7

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı