AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ORY101
Ders İsmi: Akademik ve Sosyal Oryantasyon
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 0 0 1
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Beril ŞAHİNER
Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin üniversite hayatına adaptasyonlarını sağlayacak temel bilgileri öğrencilerle paylaşmaktır. Bu ders ile ayrıca öğrencilerin hem akademik yapıyı tanımaları hem de sosyal bir üniversite yaşamı için gerekli kültürü kazanmaları amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Açılan bu ders 14 hafta süresince üniversite ortamını tanıtılması ve öğrencinin üniversitede öğrenme bağımsızlığı kazanacağı eğitim ve web tabanlı uygulamaları içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ders otomasyon sistemini kullanır.
2) Kütüphane özellikleri ve kurallarını bilir.
3) Öğrenci konseyi hakkında bilgi sahibi olur. Gerektiğinde konseylerde sorumluluk alır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Öğrenci kulüplerini bilir, katılım sağlamaya teşvik edilir.
2) Farklı meslek grupları ile tanışır, inter ve multidisipliner çalışma kültürüne ilk adımını atar.
3) Üniversitede iletişim kodlarını bilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Kendi kendine öğrenme süreçlerini deneyimler.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Üniversitenin temel işleyiş düzenini bilir, bir sorun yaşadığında izlemesi gereken idari zinciri takip edebilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon Haftası
2) Üniversitenin İdari Yapılanması
3) Üniversitede Sosyal İletişim
4) E Posta Yazma ve Dikkat Edilecek Noktalar
5) Öğrenci Konseyi ve SKS
6) "Learning How to Learn" Online Kursunun Tanıtımı
7) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
8) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
9) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
10) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
11) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
12) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
13) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
14) Learning How to Learn kursuyla Web Tabanlı Öğrenme
15) Kurs Tamamlama Belgelerinin İletilmesi
16) Kurs Tamamlama Belgelerinin İletilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

2

3

6

7

8

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı