AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS105
Ders İsmi: Araç Ve Gereç Bilgisi I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE KELEŞ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Uygulama etkinliği öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri uygulama yaparak pekiştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Oral diagnoz, ağız diş çene cerrahisi, konservatif diş tedavisi, protetik diş tedavisi ve endodontik diş tedavisinde kullanılan materyaller, el aletleri ve kullanım prosedürleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Oral diagnoz ilk muayene sırasında kullanılan el aletleri bilgisini öğrenir.
2) Oral cerrahi sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ağız diş çene cerrahisi sırasında kullanılan davye ve elevatörlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
2) Konservatif diş tedavisi sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
3) Protetik diş tedavisi hareketli protezlerin yapımı sırasında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
4) Protetik diş tedavisi sabit protezlerin yapımında kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
5) Endodontik diş tedavisi sırasında kanal içinde kullanılan aletlerin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
6) Endodontik diş tedavisi sırasında kullanılan izolasyon sistemlerinin bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
7) Diş hekimliği klinik uygulamalarında kullanılan araç ve gereçlerin tanır ve uygulamasını öğrenir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İlk muayenede kullanılan el aletleri
2) Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi özel kullanım aletleri 1
3) Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi özel kullanım aletleri 2
4) Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi özel kullanım aletleri 3
5) Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi özel kullanım aletleri 4
6) Konservatif diş tedavisinde kullanılan el aletleri
7) Konservatif diş tedavisinde kullanılan dolgu materyalleri
8) Ara Sınav
9) Sabit protezlerde kesim frezleri ve aletleri
10) Sabit protez materyalleri
11) Protetik tedavi uygulamalarında ölçü
12) Hareketli protezlerde uygulama prosedürleri
13) Endodontide klinik
14) Endodontik tedavide sıralama
15) Endodontik tedavide kullanılan materyaller
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı