AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS101
Ders İsmi: Ağız ve Diş Sağlığına Giriş
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Tamer Lütfi ERDEM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Diş hekimi klinik yardımcılığının temel ilke ve uygulamalarını tanımak.
Dersin İçeriği: Mesleğe giriş, mesleğin temel ilkeleri, oral diagnoz, cerrahi, radyoloji, protetik diş tedavisi ve pedodonti kliniklerinin tanıtılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel terminolojiyi öğrenir.
2) Ortodonti, cerrahi, tedavi , endodonti, periodontoloji alanlarında kullanılan aletlerin amaç ve kullanımını öğrenir.
3) Diş hekimliğindeki ekipmanlar,aletler ve cihazları öğrenir.
4) Klinik yardımcılığındaki görev ve sorumlulukların temel esaslarını bilir.
5) Ergonomi ve dört elli diş hekimliği uygulamalarını öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Diş hekimliği ekibinin tanımlanması ve takım çalışmasını öğrenir.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hekimin klinik muayene ve teşhis sürecini hızlandıracak hasta bilgileri ve kayıtlarını sunmayı öğrenir.
2) Hekimin uyguladığı tedavi prosedürleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Tedavi öncesi klinik hazırlık ve uygun malzemelerin hazırlanmasını öğrenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mesleğe giriş ve temel ilkeler, klinik yardımcının görev ve sorumlulukları
1) Protetik diş tedavisinin temel ilkeleri
2) Diagnoz nedir? Anamnez, muayene türleri, muayene takımı
3) Radyoloji ve görüntüleme sistemleri
4) Oral cerrahi ilkeleri, hastanın cerrahiye hazırlanması
5) Oral cerrahi aletleri ve yardımcı ekipman
6) Aspirasyon sistem ve yöntemleri
7) Ara Sınav
9) Protetik diş tedavisi ve laboratuvar ilişkileri
10) Protez hastalarında bilgilendirme, takip ve eğitim
11) Dental ergonomi ve dört elli diş hekimliği
12) Muayanehane organizasyonu
13) Ortodontik aparey kullanma ve hijyen eğitimi
14) Hasta eğitimi
15) Genel tekrar
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

8

5

6

9

7

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı