AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO103
Ders İsmi: Fizyoloji
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Büşra SANCAKLI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı insan vücudunun normal işleyiş mekanizmalarına dair temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Homeostasis ve hücre membran bilgisi; uyarılabilen dokular bilgisi; kanın fizyolojik önemi ve özellikler; kalp ve damarların işlevleri ile fizyolojik özellikleri; akciğerin solunumdaki fonksiyonu ve solunum gazlarının kanda taşınması; sinir sistemi işlevleri ve duyu organları fizyolojisi; sindirim sistemi işlevleri; endokrin organların hormonları ve fonksiyonları; böbrekler ve boşaltım işlevi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Homeostasis kavramını bilir, vücuttaki örneklerini söyleyebilir. Hücre membranı yapısını bilir ve madde transportunu açıklayabilir.
2) Kasların kasılma mekanizmasını bilir, anlatabilir.
3) Kalbin pompalama işlevini ve bunun elektrofizyolojik altyapısını bilir. Kalp döngüsü aşamalarını tarif edebilir ve kalp seslerini ayırt eder. Arterler, venler ve kılcal damarlar hakkında bilgi sahibidir, birbirleri ile karşılaştırabilir. Kan basıncını düzenleyen faktörleri bilir. Kan basıncı ölçümü hakkında bilgi sahibidir.
4) Solunum yollarının fonksiyonunu bilir, inspirasyon ve ekspirasyon mekanizması düzenlenme mekanizmalarını ile spirometre ve akciğer hacimleri tarif eder. Pulmoner dolaşım ile kanda gaz değişimini anlatır.
5) Sinir sisteminin genel organizasyonunu ve merkezi sinir sistemi fonksiyonel anatomisini ve temel işlevlerini ana hatlarıyla tarif eder.
6) Sindirim kanalı boyunca gerçekleşen başlıca motilite, sekresyon ve reabsorbsiyon fonksiyonlarını tarif eder. Vücuttaki endokrin yapıları bilir. Bu yapıların salgıladıkları hormonları ve bu hormonların işlevlerini tarif eder.
7) Nefronu tanımlar ve idrar oluşumu esnasında nefron boyunca gerçekleşen başlıca süreçleri tarif eder. Mesanenin kontrol mekanizmalarını bilir ve idrar atılımını tarif eder.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Homeostasis kavramı ve Hücre Membranı
2) Uyarılabilme yeteneği olan dokular
3) Kan Fizyolojisi
4) Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-I
5) Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-II
6) Solunum Fizyolojisi
7) Sinir Sistemi Fizyolojisi-I
8) Ara Sınavlar
9) Sinir Sistemi Fizyolojisi-II
10) Duyu Organları Fizyolojisi
11) Sindirim Sistemi Fizyolojisi-I
12) Sindirim Sistemi Fizyolojisi-II
13) Endokrin Sistem Fizyolojisi
14) Boşaltım Fizyolojisi
15) Genel Tekrar
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: SHMYO Öğrencileri İçin Fizyoloji

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı