AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADS107
Ders İsmi: Baş ve Boyun Anatomisi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HÜRRİYET ÇETİNOK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilere genel anatomi bilgisi temeliyle birlikte özelleşmiş olarak baş ve boynun anatomik yapılarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği: Derse giriş; Anatomik terimler ve kavramların anlatılması; Hücre, doku, organ, sistem hakkında bilgi verilmesi; Neurocranium ve Splanchnocranium kemiklerinin anlatılması; Çiğneme kasları, mimik kasları ve boyun kaslarının anlatılması; Baş-boyun bölgesi damarları hakkında bilgi verilmesi; Kranial sinirlerin anlatılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Baş ve neurokraniyumdaki topografik bölgeleri öğrenir.
2) Yüz ve yüzün yüzeyel ve derin bölgelerini öğrenir.
3) Boyun bölgelerini öğrenir.
4) Baş ve boyundaki potansiyel boşlukları öğrenir.
5) Baş-boyun arter, ven ve lenfatiklerini öğrenir.
6) Genel vücut anatomisi hakkında bilgisi vardır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Anatomiye Giriş, Tıbbi Terminoloji
2) Genel Sistemler Anatomisi-I
3) Genel Sistemler Anatomisi-II
4) Genel Sistemler Anatomisi-III
5) Genel Sistemler Anatomisi-IV
6) Genel Sistemler Anatomisi-V
7) Genel Sistemler Anatomisi-VI
8) Ara Sınavlar
9) Baş ve Boyun Anatomisi-I
10) Baş ve Boyun Anatomisi-II
11) Baş ve Boyun Anatomisi-III
12) Baş ve Boyun Anatomisi-IV
13) Baş ve Boyun Anatomisi-V
14) Baş ve Boyun Anatomisi-VI
15) Baş ve Boyun Anatomisi-VII
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı