MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Başkanı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ